Người cao tuổi là nhóm đối tượng thường bị suy giảm hệ miễn dịch, sức đề kháng kém dẫn đến hay đau ốm, bệnh tật. Thực phẩm chức năng dùng cho người lớn tuổi đòi hỏi phải đáp ứng được các yếu tố: bổ dưỡng, giúp ngăn ngừa bệnh tật nhưng đồng thời phải an toàn, lành...

read more